Firmware/iPad/9.x

From The Apple Wiki
< Firmware‎ | iPad

iPad 2[edit]

iPad2,1[edit]

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,1 16 September 2015 iPad2,1_9.0_13A344_Restore.ipsw e6f860e0c4be6f81671d5d8876de7d227c25a2c3 1,399,167,775 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,1 23 September 2015 iPad2,1 9.0.1_13A404_Restore.ipsw 7c677edde3fd72ef01609be3aa89480917c1541a 1,398,870,289 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,1 30 September 2015 iPad2,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 805dd6da99e427e74fd77860e9034a8af4dddef3 1,400,346,126 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,1 21 October 2015 iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw 0830614506cc6db49fb1ba5d69cf4b310ea964fe 1,391,512,134 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,1 8 December 2015 iPad2,1_9.2_13C75_Restore.ipsw 77fb361244f4b018be8f589cebbc344a1b56328a 1,393,551,020 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,1 19 January 2016 iPad2,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw e7919edd6d19cb58de1a1cda4407d408c1dadd21 1,393,519,250 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,1 21 March 2016 iPad2,1_9.3_13E233_Restore.ipsw 524f6729277f6af312b111e8e6f5f147b52fcd4f 1,418,118,799 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad2,1 28 March 2016 iPad2,1_9.3_13E237_Restore.ipsw 7a14d8ff3ca97bc52cfa05ce50a383620df64f24 1,418,107,665
9.3.1 13E238 iPad2,1 31 March 2016 iPad2,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 99d69a11a863b1056c2b8d364afc03684512e7be 1,419,305,209 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,1 16 May 2016 iPad2,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw e87cefeb804dc96ac8454cb082bc009334c51e74 1,418,972,628 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,1 18 July 2016 iPad2,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 7d28352ecb4b6112e6a018cd5b92571281f6287f 1,418,033,446 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,1 4 August 2016 iPad2,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 09a690c1eb927f543dbf2de7f55c31c1f54b0712 1,418,181,033 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,1 25 August 2016 iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw daa2b495f135151bd5531b8deca99de5ebf613b4 1,418,211,002 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad2,2[edit]

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,2 04.12.09 16 September 2015 iPad2,2_9.0_13A344_Restore.ipsw 92f28dc33f9bea241d44925fa201343d89a37b01 1,417,371,053 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,2 23 September 2015 iPad2,2 9.0.1_13A404_Restore.ipsw b05ba49620c415059fc8eabd2c6c4718bf0d9f61 1,416,187,967 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,2 30 September 2015 iPad2,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw ea43f4475ef38cd55421f4bb610a303240ac8747 1,417,214,885 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,2 21 October 2015 iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw b12859c9088d277a1fb3a393f4abcc6a8d2f2c19 1,409,074,153 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,2 8 December 2015 iPad2,2_9.2_13C75_Restore.ipsw e870296ded6c6ffd9ea6f8437ed2f9406e65eff6 1,412,725,063 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,2 19 January 2016 iPad2,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 6387480f959fdc2d44b03360a1f8b93d208c12fe 1,411,139,136 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,2 21 March 2016 iPad2,2_9.3_13E233_Restore.ipsw 2e9c905892cf8115a150b12ba21318ebc5b3429d 1,435,318,355 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E236 iPad2,2 24 March 2016 iPad2,2_9.3_13E236_Restore.ipsw cf75fe064da847488b47c3c9317ec7921d6a6d2f 1,434,914,375
9.3.1 13E238 iPad2,2 31 March 2016 iPad2,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 4971dd4c5d6ea0adce2522f4cf78a99eccd3e928 1,435,097,984 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,2 16 May 2016 iPad2,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw afe6072c49ab24128d9b4300eb2befd650077026 1,436,759,824 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,2 18 July 2016 iPad2,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw be1c1495a7e21eb5a6ca05c0718400ea695dc9b5 1,436,494,525 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,2 4 August 2016 iPad2,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 0e268a7e05c97288c871456a7a6446c0e748536a 1,435,242,014 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,2 25 August 2016 iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw a2653b6bea444f241da601951c17dd7f3e01c916 1,435,247,285 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad2,3[edit]

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,3 3.0.04 16 September 2015 iPad2,3_9.0_13A344_Restore.ipsw b5cf31ee08adb519f348399e4ef3a3b8f097488f 1,415,333,276 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,3 23 September 2015 iPad2,3 9.0.1_13A404_Restore.ipsw 05f26b41f475e52f14d44c3d2ef62fbb82b7d521 1,415,445,927 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,3 30 September 2015 iPad2,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 97a85cd7f2c437740cac9202c8a93182d4fd6d57 1,415,382,729 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,3 21 October 2015 iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw bd596842b20f13e6cafc543437bc537b281547da 1,407,818,026 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,3 8 December 2015 iPad2,3_9.2_13C75_Restore.ipsw 1d6bb651e5ecb1f7bf89f91af2047e87c4aa28ff 1,410,454,259 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,3 19 January 2016 iPad2,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 7158cd0d6b8f762bb60cda2857118f7af278d6bf 1,411,737,323 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,3 21 March 2016 iPad2,3_9.3_13E233_Restore.ipsw 14f905eaf0f6595ada2e41f60b475920d53cf83f 1,434,248,437 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad2,3 28 March 2016 iPad2,3_9.3_13E237_Restore.ipsw 28f45855d0c0c00f3834cc865cde89d9f0e7a9d3 1,434,165,133
9.3.1 13E238 iPad2,3 31 March 2016 iPad2,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw d12b87653767cbaf7947413f58c98ed30f822411 1,434,073,874 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,3 16 May 2016 iPad2,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw bd96e030cef94a25ab74eff3613785af95b54533 1,435,155,467 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,3 18 July 2016 iPad2,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 7ebd5320215344cf707dd36975e441a8ed9aaca8 1,434,200,999 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,3 4 August 2016 iPad2,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 4b3c268e9f6d2053bcf8c7d9162051e744e79d91 1,434,100,626 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,3 25 August 2016 iPad2,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw ffe8d54bcd7a6d4e574d438c352a12baefb5166f 1,434,193,263 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.6 13G37 iPad2,3 3.6.03 22 July 2019 iPad2,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw 5e282665bcf182c14900591a46da2c3290e9b740 1,435,089,811 iPadiTunesUpdateReadMe.ipd
Release Notes

iPad2,4[edit]

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad2,4 16 September 2015 iPad2,4_9.0_13A344_Restore.ipsw d4d6c0ce50c5221539e99d10727419051f07d6ff 1,400,109,212 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad2,4 23 September 2015 iPad2,4 9.0.1_13A404_Restore.ipsw fe4b00a1a25a7ad17c3428af5d1f8ff4fedd215c 1,399,335,540 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad2,4 30 September 2015 iPad2,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 0d9ce51f8e7e40debb5a0b9412ec74a9d38492b0 1,400,332,145 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad2,4 21 October 2015 iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw d2a4d9bc7cb240b3a528077ad753d5dba3617dc5 1,391,535,377 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad2,4 8 December 2015 iPad2,4_9.2_13C75_Restore.ipsw 557b58f7a96e5097432a8ee02b6f094546c6a698 1,394,260,794 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad2,4 19 January 2016 iPad2,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 56283c575ae0aa195a5f821921272e24f2b6d2dd 1,393,636,929 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad2,4 21 March 2016 iPad2,4_9.3_13E233_Restore.ipsw 5c336bae88beafd66da516055b0fb0f487fd45dc 1,418,109,112 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad2,4 28 March 2016 iPad2,4_9.3_13E237_Restore.ipsw dfb55b5363daa652e9e39822868855b3503d97ae 1,418,165,037
9.3.1 13E238 iPad2,4 31 March 2016 iPad2,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 38360be90e054ddbe8c4905702c55c49515fedf0 1,418,134,251 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad2,4 16 May 2016 iPad2,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw ef3b43b66176aeabd7ecd338e865d8274f3c0ed1 1,417,936,080 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad2,4 18 July 2016 iPad2,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 8d39c35a9f9fb34ecc85f201402abdbd1f42ee36 1,418,002,149 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad2,4 4 August 2016 iPad2,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 2e3d41afee57c16b1be1310c1398975d32d498d0 1,418,093,487 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad2,4 25 August 2016 iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 2cd8e2a54693bfa2d4c8d0010215482205c91009 1,418,085,789 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad (3rd generation)[edit]

iPad3,1[edit]

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,1 16 September 2015 iPad3,1_9.0_13A344_Restore.ipsw e8112ab37791a35009887a3b2a7c7d0874ef295d 1,676,626,923 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,1 23 September 2015 iPad3,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 2c0ca2f804a835e776b4b711ded3c3036f2253ed 1,676,020,900 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,1 30 September 2015 iPad3,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw e04d48789c5afdd6e063f474d4d6ae1e61285595 1,676,013,412 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,1 21 October 2015 iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw a2408a400808c77a81463cb7426bd32edfb534cf 1,638,482,197 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,1 8 December 2015 iPad3,1_9.2_13C75_Restore.ipsw 565a4ae6a43ad7fe1f719274d3ee737c8d75b130 1,642,729,805 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,1 19 January 2016 iPad3,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 99b304ea16f9880b1c624232795b5c6f2ea28f8b 1,642,609,729 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,1 21 March 2016 iPad3,1_9.3_13E233_Restore.ipsw 54012c0193f5f06520605e007cd4d561ce4fd998 1,671,144,323 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,1 28 March 2016 iPad3,1_9.3_13E237_Restore.ipsw ff37120a21b467777ee231456c0ae6611dbacb70 1,671,141,938
9.3.1 13E238 iPad3,1 31 March 2016 iPad3,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 900ad750d632e0dad707aaf31a02f3b71cee5e59 1,671,101,668 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,1 16 May 2016 iPad3,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 45782af5b2f60c834135650e9c375cd868917c3c 1,670,928,819 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,1 18 July 2016 iPad3,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw a6333bf5c8826bacbf50af09882501c615684d00 1,670,957,425 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,1 4 August 2016 iPad3,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 35ad97cd6641cbd99850a26102d39fe23ebe742f 1,671,030,201 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,1 25 August 2016 iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 311df97224bbfaa6ac91546b62aeb1e758005ff2 1,670,499,692 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad3,2[edit]

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,2 5.2.03 16 September 2015 iPad3,2_9.0_13A344_Restore.ipsw c41f4f9ff2f9eeb7112fc481b85900154227a759 1,711,911,032 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,2 6.00.00 23 September 2015 iPad3,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 0322a3884ffcaba0161754fafe917722d72a7f38 1,710,726,323 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,2 30 September 2015 iPad3,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw a0a23d4ae2629702a68e28fa6581d8c6d4376e99 1,710,537,979 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,2 21 October 2015 iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw 363797777cf1cee846c67070c13604f074003bed 1,674,004,756 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,2 8 December 2015 iPad3,2_9.2_13C75_Restore.ipsw 6a83c6f1c5215cca50be09eb64e39255f94db0a8 1,674,756,979 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,2 19 January 2016 iPad3,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 1aa1600ccb731a2adebd89dbf12e0dffa584c237 1,676,761,247 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,2 6.1.00 21 March 2016 iPad3,2_9.3_13E233_Restore.ipsw 5d6652531a496e05d0817c7a6f99d0c76db7179a 1,705,842,163 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,2 28 March 2016 iPad3,2_9.3_13E237_Restore.ipsw c43ff67c69bd69e2781258c64c5e548c2e8c8f3d 1,705,882,142
9.3.1 13E238 iPad3,2 31 March 2016 iPad3,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 7248f3c206e98dc9260c67808163e36b2dd01e9b 1,705,986,960 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,2 16 May 2016 iPad3,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 8d15a88281c8a960cce21eff00b03c9b0eef936a 1,705,547,923 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,2 18 July 2016 iPad3,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw fd7364fc00d861e82bd78e8dc488ffc17922a649 1,705,716,402 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,2 4 August 2016 iPad3,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 78b7303d05e34896c4ba9a75f122a28fe91cb049 1,705,618,502 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,2 25 August 2016 iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 5134797b047d0bb8e5fc4cdfa718e00c5814cb4f 1,705,764,726 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.6 13G37 iPad3,2 6.7.00 22 July 2019 iPad3,2_9.3.6_13G37_Restore.ipsw 4e6be7d5fd9f5004bb8c913bf63f6ed5a0c6143d 1,435,089,811 iPadiTunesUpdateReadMe.ipd
Release Notes

iPad3,3[edit]

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,3 5.2.03 16 September 2015 iPad3,3_9.0_13A344_Restore.ipsw 2fc771a88f8293274ec933bf0467801b64c4e274 1,711,507,764 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,3 6.00.00 23 September 2015 iPad3,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 21d76aadc778f569aa3745809092e8595d94a768 1,710,633,474 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,3 30 September 2015 iPad3,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 4e1b1f67fdb1697eebd38b7d5d2f899b8b3f361a 1,711,146,475 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,3 21 October 2015 iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw 3426be8e48a9fdff2d7799616a7d357c95e61795 1,674,662,163 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,3 8 December 2015 iPad3,3_9.2_13C75_Restore.ipsw a60ee082d74b2895ad7e84bca248587b077661cd 1,674,489,365 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,3 19 January 2016 iPad3,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 422ad0ccf275804e26c6ece1728e8dd5bee5c6c7 1,676,947,673 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,3 6.1.00 21 March 2016 iPad3,3_9.3_13E233_Restore.ipsw 2b18ec2bb54fa0a1bb94c4e95d626c79d52c4712 1,705,807,877 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,3 28 March 2016 iPad3,3_9.3_13E237_Restore.ipsw 0e688f18697ebdcf654f17ac552c6ac342409a8a 1,705,926,017
9.3.1 13E238 iPad3,3 31 March 2016 iPad3,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 9f5e0cc50fff4cccc0ea3541424b46a813fcd419 1,705,939,340 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,3 16 May 2016 iPad3,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 98280fbc8ad14cface3bf9843134cbf297223c61 1,705,945,550 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,3 18 July 2016 iPad3,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 1219bc88160bd588a028ac9dd9e508cf62db085f 1,705,975,742 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,3 4 August 2016 iPad3,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw af96ecb40b064693abf564983e71f23068967002 1,706,034,659 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,3 25 August 2016 iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw a4ea8b12f160e4b53ab7944f3e62b04cb8209117 1,705,967,519 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.6 13G37 iPad3,3 6.7.00 22 July 2019 iPad3,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw 540c1348bfdb5660386e414bf4aa9fbd971aafd4 1,706,016,662 iPadiTunesUpdateReadMe.ipd
Release Notes

iPad (4th generation)[edit]

iPad3,4[edit]

Version Build Keys Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,4 16 September 2015 iPad3,4_9.0_13A344_Restore.ipsw c264b617df87c6c2146f8b0cd14bcf3f5dce4d8b 1,697,316,504 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,4 23 September 2015 iPad3,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 3847926fbb23c8236d2486678c7df3e7c2af81d3 1,697,543,305 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,4 30 September 2015 iPad3,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw e023080958ebe3eda2ea76163d920a82f45a3e7b 1,696,847,613 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,4 21 October 2015 iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw 9e629ac9ef9fdef630d92782afca2231fce209a9 1,659,677,204 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,4 8 December 2015 iPad3,4_9.2_13C75_Restore.ipsw 4159dc86251db2061da483928e07c1bde6757293 1,662,064,978 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,4 19 January 2016 iPad3,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw aafa3a860449ce9e1a19db9f755726d7d036f3e8 1,662,025,648 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,4 21 March 2016 iPad3,4_9.3_13E233_Restore.ipsw fe9e020a165a7a2128c28f249763e3caca838ff8 1,691,317,936 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,4 28 March 2016 iPad3,4_9.3_13E237_Restore.ipsw e0c4b1cae0e6e2ca79d78b453c8dbf6d4e26415e 1,691,289,356
9.3.1 13E238 iPad3,4 31 March 2016 iPad3,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 4990f8cd169b7d8d28f3b14071c8a79bec7609cb 1,691,176,081 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,4 16 May 2016 iPad3,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 18b2d1a0c900b6905542eb657ab41c74b5f68b87 1,691,483,900 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,4 18 July 2016 iPad3,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 525be0cb68e9e0cf956b76cfe9ecff88c8dc5f22 1,691,471,333 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,4 4 August 2016 iPad3,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw abaf3f7c3dd4e9c162331cbf2e77edc23e4085a9 1,691,533,931 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,4 25 August 2016 iPad3,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw eaf0ee10e0b46617e50ce35d074da64c2571b9b3 1,691,810,107 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad3,5[edit]

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,5 10.00.00 16 September 2015 iPad3,5_9.0_13A344_Restore.ipsw 6cfa088c4ea54580b5d9a3e39e1e520d0444f2d0 1,738,248,054 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,5 23 September 2015 iPad3,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw ab4b11c30c8cb5567c9fb27fb89a12fe95c859e7 1,737,137,874 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,5 30 September 2015 iPad3,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 18668dfe198fe2175cd19a091d3ad4c7f4e4de0b 1,737,927,490 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,5 21 October 2015 iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw 568e23dd18139301e902b2edffde69f395e6a5d0 1,701,458,818 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,5 8 December 2015 iPad3,5_9.2_13C75_Restore.ipsw 529684e4d0490caacc5231373b66181c174c52a0 1,701,931,825 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,5 19 January 2016 iPad3,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw 91a47222bb98c903f357283d8c69b66ccc65878c 1,703,648,471 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,5 10.01.00 21 March 2016 iPad3,5_9.3_13E233_Restore.ipsw 47a09a7823c4315592d33a6c8049b029d15125fa 1,732,119,805 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,5 28 March 2016 iPad3,5_9.3_13E237_Restore.ipsw d7e55a2a796267203573944bd76327b02ab38519 1,732,064,209
9.3.1 13E238 iPad3,5 31 March 2016 iPad3,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw 77a222aca9f70a13375124fe6d732f648c2839a4 1,731,992,696 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,5 16 May 2016 iPad3,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw 3553e4a8829a48113c321938e3014e651d91ea16 1,731,946,179 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,5 18 July 2016 iPad3,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 5d88314ae065bfe8e913615ac3c61361f1fb3dc6 1,732,717,526 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,5 4 August 2016 iPad3,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw 796ad591083b49a7540c87c1bcf3a51a4219c43e 1,732,136,126 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,5 25 August 2016 iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw 2ea3c22110cf9a8355576c63556cf6762096d2c0 1,732,085,745 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes

iPad3,6[edit]

Version Build Keys Baseband Release Date IPSW Download URL SHA1 Hash File Size Release Notes
9.0 13A344 iPad3,6 10.00.00 16 September 2015 iPad3,6_9.0_13A344_Restore.ipsw eead20965eb734c5ec7715c65ef6eff5e7abd7fb 1,737,039,848 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.0.1 13A404 iPad3,6 23 September 2015 iPad3,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw 1a558cd54ee311758f79cb70146c9526083539a7 1,737,146,428 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
9.0.2 13A452 iPad3,6 30 September 2015 iPad3,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw 349bf3163c2f5ae4f7d600c9d9b6002ccb340864 1,737,068,048 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.1 13B143 iPad3,6 21 October 2015 iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw a07a0133fcf80154abfaca8d38333d777e43c4f3 1,701,428,295 iPadiTunesUpdateReadMe_9.0.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2 13C75 iPad3,6 8 December 2015 iPad3,6_9.2_13C75_Restore.ipsw 8c734d1bef7d60831254eb31ae96cd1cbe5fb4bf 1,704,052,926 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.2.1 13D15 iPad3,6 19 January 2016 iPad3,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw f3291d2d15b8eb88ba26fb2f3c6a0ef66d9749de 1,702,696,267 iPadiTunesUpdateReadMe_9.2.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3 13E233 iPad3,6 10.01.00 21 March 2016 iPad3,6_9.3_13E233_Restore.ipsw c0fe958d853cc00403913a12cd326da66c38819d 1,732,217,888 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
13E237 iPad3,6 28 March 2016 iPad3,6_9.3_13E237_Restore.ipsw 5c0c80fa6a5116b9a85bab7bb63b95db54fe328d 1,732,357,824
9.3.1 13E238 iPad3,6 31 March 2016 iPad3,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw b78d40f04630535ef26f5f22298784bb8b4a4910 1,732,344,415 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.2 13F69 iPad3,6 16 May 2016 iPad3,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw cb4e2070e128de54e2d42aa8dcef6efb28b5e58e 1,732,167,330 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.3 13G34 iPad3,6 18 July 2016 iPad3,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw 8d1fcdc1f9ae03dc89bdf28d94f4d191e484bf1e 1,732,396,315 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.4 13G35 iPad3,6 4 August 2016 iPad3,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw c41d8807945298a7bb8e1f7d00fce319315b4634 1,732,382,881 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes
9.3.5 13G36 iPad3,6 25 August 2016 iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw c77b942c2c522c82baf7a752d5f914322e2e39db 1,732,339,687 iPadiTunesUpdateReadMe_9.3.ipd
Release Notes
Security Notes