Beta OTA Updates/iPad Air/13.0

From The Apple Wiki

iPad Air 2

iPad5,3

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.0 beta 2 17A5508m 17 June 2019 947234f361b02178670e5686e1e620bb5ca165df.zip 3,068,688,783
12.4 beta 4 16G5046d 8a91b053ebac2f2c2bcbb452dd05cf3480104d59.zip 1,981,495,207
13.0 beta 17A5492t 1692f78d07a62f2d36a0150092dd73c139507fe8.zip 559,917,948
13.0 beta 3 17A5522f 2 July 2019 e8da1ea672d99bf85a871ce3c0f7abed348756a7.zip 2,910,211,061
13.0 beta 17A5492t b8baa85a96b524dfb9bd0f5703955ef948df7c57.zip 999,183,935
13.0 beta 2 17A5508m 74fa803aa47379ec500d056ade417e806b8c8165.zip 597,435,488
17A5522g 8 July 2019 0c1ca184a56454a3a81577bde3f3d55a81cb5797.zip 2,910,214,500
13.0 beta 17A5492t ea6989dc5bdaef88264dc846afa34a5a6e3eb6da.zip 999,215,877
13.0 beta 2 17A5508m 995c41205411676f3587e407a32c7bfd6c0b0ff2.zip 597,468,949
13.0 beta 3 17A5522f 58f8e4d5033988a65511443ec095b661f4371352.zip 74,074,736
13.0 beta 4 17A5534f 17 July 2019 91045439668cdda62055b29f7784bd81a08121c6.zip 2,908,118,455
13.0 beta 2 17A5508m c1a55fb1094dc57877176a873295650b13f8d576.zip 730,995,610
13.0 beta 3 17A5522f e0d9daebc04e7b201c371db0b908991ce88b04c0.zip 483,033,726
17A5522g f8bae15b362f3de97d04f96807200e102128876d.zip 483,015,837
13.0 beta 5 17A5547d 29 July 2019 3e140020d8b31f691fa1858bf0b31ae49946b749.zip 2,777,938,606
13.0 beta 3 17A5522g a809a26265b2dc964a96406fee75e2137b9f61d9.zip 639,176,321
13.0 beta 4 17A5534f aad44ad65b0075840bba5c428223578497e33171.zip 459,082,867
13.0 beta 6 17A5556d 7 August 2019 e0c9ab259dfd7731a06c4b309703fed8b10489de.zip 2,990,258,297
13.0 beta 4 17A5534f 3eb31c0e51c654a63c68f882a1afa4d838e4f05d.zip 762,461,137
13.0 beta 5 17A5547d 9b83e39240865be6c0d7abc2969dfcf9cedb896e.zip 523,602,152
13.0 beta 7 17A5565b 15 August 2019 430ea82776ffede791774aeab3174975ffd13e8c.zip 2,684,967,361
13.0 beta 5 17A5547d 92d34f301c06d0d540205e5436ff524f5930213b.zip 329,384,675
13.0 beta 6 17A5556d 3b39fbc06fafad7a973e86479c150706079d0855.zip 206,511,033
13.0 beta 8 17A5572a 21 August 2019 d13d7b8f87519544dd5797321ac2b2708578f7fd.zip 2,684,801,110
13.0 beta 6 17A5556d ee4afebf2b462b69269d326ed74bc320cacb67fe.zip 207,943,783
13.0 beta 7 17A5565b 99f33b8860681e0134c3fe4ee0b67fe5676fa576.zip 97,180,403

iPad5,4

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.0 beta 2 17A5508m 17 June 2019 3ea734aadb364a08d1c3fba3463510abe8f69712.zip 3,098,555,974
12.4 beta 4 16G5046d b762d59b46611a06080abcb91ff68583819852d6.zip 1,981,442,212
13.0 beta 17A5492t 2b619245aa6b1a0715611deb502e397638d86067.zip 559,866,083
13.0 beta 3 17A5522f 2 July 2019 83c78f08d74d505699e80b2b9a877d3d02a8240a.zip 2,933,667,898
13.0 beta 17A5492t bab8aa9f3799ca21bdb6735dbb5aabfdc4a566f0.zip 999,131,306
13.0 beta 2 17A5508m 76f882ff055f971254067960668e8b84e7f69bc2.zip 597,379,618
17A5522g 8 July 2019 88b74e6e1232b377a97235308aa94787337cecb7.zip 2,933,622,834
13.0 beta 17A5492t a79e443e479820da412ffa14c5ea282e553a9f5b.zip 999,161,575
13.0 beta 2 17A5508m d4ab8cc24853a83d52e5d655c9651989570f2673.zip 597,413,690
13.0 beta 3 17A5522f 7acb5588bdeb0a6298ddf6e17e0398272323c992.zip 74,076,429
13.0 beta 4 17A5534f 17 July 2019 f8e0264e29e897a9aad221b58f6b6b79313d8aba.zip 2,938,104,761
13.0 beta 2 17A5508m 94b057433fe81ee37c7a5a63e89ae477f0d4c333.zip 730,944,778
13.0 beta 3 17A5522f b5ccd219f6eba0bb175a2d54630718600ba71285.zip 482,980,344
17A5522g adafe9a9008ae6727669c98cdd2f8f6cc2049128.zip 482,962,410
13.0 beta 5 17A5547d 29 July 2019 64bd6dfb902786d4966c10f1755c8f3560c5cc53.zip 2,800,605,546
13.0 beta 3 17A5522g 62fe2e1daa0a6facc70a201034bc11e242d0fc77.zip 639,122,368
13.0 beta 4 17A5534f 6023c6a994b8c6be86263c3d58eaa475aeacacdf.zip 459,030,352
13.0 beta 6 17A5556d 7 August 2019 c38ecd41de675530d4d802ae06d32ca97b920621.zip 3,019,236,387
13.0 beta 4 17A5534f e96aeea9d7700ebb8a16410323791b8e235d7ef5.zip 762,404,200
13.0 beta 5 17A5547d 4c5a1135c63001fb76a91243144b43afd56207c6.zip 523,548,079
13.0 beta 7 17A5565b 15 August 2019 764f71cffc2e0fa30f41c0f1c19641e3303cc4d8.zip 2,714,032,712
13.0 beta 5 17A5547d 9dafd49f3e5cdd7907aa6af6548bef64019d5637.zip 329,330,553
13.0 beta 6 17A5556d 5a073cb5cec12d5814d68d587414b175f5abd921.zip 206,455,297
13.0 beta 8 17A5572a 21 August 2019 cce93e38bc924695d3a96c5e972d9ac739d09a72.zip 2,713,963,873
13.0 beta 6 17A5556d 29b944f2229b77de5887fb9a46384cc6c497ffe5.zip 207,889,305
13.0 beta 7 17A5565b 6403ef89731efc45a7fd33eeaa2a1348db4114c3.zip 97,126,312

iPad Air (3rd generation)

iPad11,3

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.0 beta 2 17A5508m 17 June 2019 6f3bae86bf27a2b7ec216668038ce3da82967de6.zip 3,380,356,785
12.4 beta 4 16G5046d 636dc5dbac4b8cb32b4404b7305b017f2b641b8d.zip 2,221,243,634
13.0 beta 17A5492t 2f36d718bd42429be45931028d9b98108e1781e2.zip 647,683,068
13.0 beta 3 17A5522f 2 July 2019 773065ea2920362cbf40df72fab61c05af110380.zip 3,218,624,326
13.0 beta 17A5492t 6f1461b246ef788b5d2c7bf6373c8a4771e8991a.zip 1,080,510,735
13.0 beta 2 17A5508m 246d87897d884e24380ce774b75f8135fc9dbe74.zip 660,249,096
17A5522g 8 July 2019 0623cfcc1b694699c1788eaadd91676409905918.zip 3,218,882,849
13.0 beta 17A5492t 49cff463c145bf28b4df0cbfb60a64e7af1c8168.zip 1,080,614,558
13.0 beta 2 17A5508m a23bfbe9e759495943eab41719260c868a0a7dd9.zip 660,358,844
13.0 beta 3 17A5522f 9a1651ae2f7be96742614ef292a8652231187f42.zip 106,975,290
13.0 beta 4 17A5534f 17 July 2019 12e1aa79e9e302d9dded28e4c6d3b2725e48e0c2.zip 3,296,335,508
13.0 beta 2 17A5508m 33ac6be86a6d0e3c0554fa2ecaa253d79b24a455.zip 902,114,885
13.0 beta 3 17A5522f 81510ffffd2f6e9fde358971a1558f476ed6099b.zip 634,447,965
17A5522g c16771926a82d02f3ec295108be370365c9ba4b3.zip 634,349,497
13.0 beta 5 17A5547d 29 July 2019 ca536db60d0259f506c2e7e4ec24d76631845db2.zip 3,124,807,852
13.0 beta 3 17A5522g 8b26cff659c6aee4ddd1f529f1a54e3e9b92e1ed.zip 736,836,203
13.0 beta 4 17A5534f 454f35776275ad72509a4c30e32ca76f5d3620d2.zip 556,794,221
13.0 beta 6 17A5556d 7 August 2019 ae23a22b200c953aa0eeb155a043c6738d7e8b49.zip 3,277,287,046
13.0 beta 4 17A5534f ef63e45888295887d0d6d4798d59b514fa476334.zip 860,202,600
13.0 beta 5 17A5547d 5928465512f24c5d115295c0fdf55fb0244777de.zip 563,500,498
13.0 beta 7 17A5565b 15 August 2019 b29a5cdaee568650a5671f003058e1ac5765855f.zip 3,067,767,687
13.0 beta 5 17A5547d 292896dc3f17b74856e7c68455a8ab781fe5bf2c.zip 441,103,203
13.0 beta 6 17A5556d e20d42a23596b0543b99420a0b6bf19c820a3d1e.zip 267,541,970
13.0 beta 8 17A5572a 21 August 2019 2a1e1324e8b8d607d79629fbf131d28143a808b5.zip 3,067,902,466
13.0 beta 6 17A5556d d93389dd66fcb0554206c07eaf7727b39a578d4e.zip 268,797,089
13.0 beta 7 17A5565b dda5cd2e042f31f5b1a0d0b002e86f307fe7d442.zip 117,747,734

iPad11,4

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.0 beta 2 17A5508m 17 June 2019 9bcd6243996cda3d41e0e680c44f2edd89f135e1.zip 3,422,836,099
12.4 beta 4 16G5046d 8691e862de9b2b6c5cd6eab054803b8f1d2218ca.zip 2,226,904,355
13.0 beta 17A5492t cacafaa1cf92e54493cbdf05e940a2e0b85182a5.zip 653,340,372
13.0 beta 3 17A5522f 2 July 2019 636946f8a3de78da2b512fdb54174835eec6705c.zip 3,261,006,480
13.0 beta 17A5492t ffd3e0f2583d954539941e49021c0ead3093dee3.zip 1,086,170,817
13.0 beta 2 17A5508m b4aa06c9635aa3ea5cb482cb827f05dfbde6f98d.zip 665,908,501
17A5522g 8 July 2019 bbe38a79ee92a18c9dfef2435ff574173bf93e83.zip 3,261,257,307
13.0 beta 17A5492t b9a4bd364f2eb0fb21c943048f077317207d9ebb.zip 1,086,275,126
13.0 beta 2 17A5508m 5250b2bc6932468ad6fcfbac202b1b76056b620a.zip 666,017,733
13.0 beta 3 17A5522f 858f704f94ee68af4e8f1ddbc5902f49ddf95081.zip 112,709,764
13.0 beta 4 17A5534f 17 July 2019 d41ba6edda34e515361751bbfcf22d03a0440a9b.zip 3,340,483,912
13.0 beta 2 17A5508m 5bd3b5b7b485ece659f0ccf056fac50534c98153.zip 907,773,656
13.0 beta 3 17A5522f e92ed1a023c78c458291bfaf3d0d1995c13b2c9d.zip 640,108,440
17A5522g a918afcdb46a32f56266a3ce17bbe6e4f37681b5.zip 640,010,771
13.0 beta 5 17A5547d 29 July 2019 e83f54719043a28bf039e1d62aab2d5528446ff4.zip 3,169,828,602
13.0 beta 3 17A5522g 50dcc57426e4ad59f41bc842351c228a04d8ba03.zip 742,491,304
13.0 beta 4 17A5534f 9eb53ff51d57aecf7950715b2795cbdbc27c7b3c.zip 562,452,390
13.0 beta 6 17A5556d 7 August 2019 d244b18c668b2654d225dcd1b58e447d9e3b4cd2.zip 3,320,274,397
13.0 beta 4 17A5534f 2571f0b300b9b0e7fb0b66f2b55bcb40b5f94fd9.zip 865,862,400
13.0 beta 5 17A5547d 933a52be9a62a43d3a8f274bc5f721e46bf95b33.zip 569,159,138
13.0 beta 7 17A5565b 15 August 2019 e284519d22534cb5b9d6a5d9c67d130ad5a2b9d5.zip 3,109,580,263
13.0 beta 5 17A5547d 7fcb23f7596c9a3beed318eeef809fc51dbaca49.zip 446,763,700
13.0 beta 6 17A5556d 6f54033266cf71826fbd3ce62473cc60a45073c7.zip 273,201,971
13.0 beta 8 17A5572a 21 August 2019 4a808df0ba14e94d19d8c7414db0ef90d9b85d2e.zip 3,109,713,978
13.0 beta 6 17A5556d 2e984592c4e1a0cc033f9a06cc89557b4b50904f.zip 274,456,216
13.0 beta 7 17A5565b 1f59958e61a6cf1008ae66df59b720c008242e97.zip 123,408,327